Serviciile noastre

 

Servicii juridice

Servicii juridice

Gradul ridicat de experiență și profesionalism al avocaților noștri ne permite să asigurăm servicii juridice complete

Drept civil

Societatea noastră are competențele necesare pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor clienților în materie de drept civil

Achiziții publice

Serviciile noastre se adresează atât autorităților contractante, cât și beneficiarilor privați

Dreptul afacerilor

Avem o experiență însemnată în tot ceea ce înseamnă drept comercial și o cunoaștere aprofundată a cadrului legal românesc și european

Dreptul muncii

Oferim consultanță pentru fiecare aspect legat de dreptul muncii, de la redactarea contractelor de muncă și până la reprezentare în caz de litigii

Fonduri europene

De multe ori, accesarea fondurilor europene este un proces foarte complex și anevoios

Drept societar și organizational

Avocații noștri oferă consultanță și soluții viabile pentru fiecare pas al dezvoltării unei afaceri, încă din primul

Drept penal și contravențional

Ne reprezentăm cu succes clienții în fiecare fază a a unui proces penal sau...

Management juridic

Oferim consultanță de specialitate în acest domeniu, pentru că avocații noștri sunt la curent cu modificările legislative

Dreptul afacerilor

Avem o experiență însemnată în tot ceea ce înseamnă drept comercial și o cunoaștere aprofundată a cadrului legal românesc și european. Asistăm și reprezentăm companii în raport cu autoritățile publice, instanțe de judecată sau organe de urmărire penală. Recuperăm creanțe, prevenim situațiile de faliment, ne ocupăm de fuziuni și achiziții. De asemenea, oferim consultanță pentru societățile internaționale în ceea ce privește oportunitatea extinderii și dezvoltării în România. Ne adaptăm constant tendințelor zonei de business și ne sprijinim clienții în mod profesionist.

Drept societar și organizational

Avocații noștri oferă consultanță și soluții viabile pentru fiecare pas al dezvoltării unei afaceri, încă din primul moment. Punem la dispoziția clienților cunoștințele noastre referitoare la cadrul legal în care își desfășoară afacerile și direcțiile de dezvoltare optime. De asemenea, asigurăm asistență și reprezentare în raport cu Oficiul Registrului Comerțului, Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și al instanțelor de judecată. Înființăm și radiem societăți comerciale, PFA-uri, sedii sociale și autorizări.

Drept civil

Societatea noastră are competențele necesare pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor clienților în materie de drept civil. Avocații noștri se ocupă de asistența și reprezentarea clienților în raport cu autoritățile publice, în fața instanțelor de judecată, dar și în fața Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Gestionam litigii în materie de drepturi reale, de creanță și dreptul familiei.

Dreptul muncii

Oferim consultanță pentru fiecare aspect legat de dreptul muncii, de la redactarea contractelor de muncă și până la reprezentare în caz de litigii. Suntem specializați în a asista și reprezenta anagjatorii și angajații în raport cu autoritățile publice, instanțe de judecată, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Casa de Pensii. Putem asista părțile implicate în concedieri individuale și colective, cercetări disciplinare sau negocieri diverse. De asemenea, oferim consultanță în redactarea regulamentelor de ordine interioară, precum și a documentelor conexe.

Achiziții publice

Serviciile noastre se adresează atât autorităților contractante, cât și beneficiarilor privați. Acordăm consultanță și acoperim întreg procesul de întocmire a unei oferte publice, de la pașii premergători dezvoltării procedurii și până la contractarea serviciilor. Asigurăm asistență și reprezentare în raport cu autoritățile publice, instanțe de judecată, C.N.S.C., A.N.A.P., autorități de management sau Organisme de Implementare. Asistăm autoritățile contractante în demersul de întocmire a documentariilor de atribuire, sprijinim ofertanții în procesul de redactare a ofertelor, întocmim contestații, opinii juridice și planificăm întregul proces.

Drept penal și contravențional

Ne reprezentăm cu succes clienții în fiecare fază a a unui proces penal sau contravențional. Asigurăm asistență și reprezentare în fața organelor de cercetare și urmărire penală, precum și în fața instanțelor de judecată, în orice cauze penale și contravenționale. Oferim asistență și reprezentare în cauze ce au ca obiect infracțiuni economice (evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare bancrută frauduloasă), precum și infracțiuni împotriva intereselor Uniunii Europene în România. În plus, suntem alături de clienții noștri prin asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de control fiscal (ANAF și Antifraudă), dar și în fața ANI, Curții de Conturi sau oricărei alte instituții cu prerogative de control și sancționare.

Fonduri europene

De multe ori, accesarea fondurilor europene este un proces foarte complex și anevoios. Cunoaștem în amănunt obstacolele de care se lovesc beneficiarii și venim în sprijinul acestora cu soluții eficiente și inovative. Oferim sprijin în procesul de contractare cu Autoritatea de Management și asistare în procesul de elaborare și depunere a cererilor de finanțare. Acordăm consultanță în procesul de atribuire a contractelor de servicii, furnizări sau lucrări, în deplin acord cu legislația în vigoare.

Management juridic

Oferim consultanță de specialitate în acest domeniu, pentru că avocații noștri sunt la curent cu modificările legislative în timp real. De aceea, suntem specialiști în eficientizarea mecanismelor juridice și putem efectua auditarea activităților departamentelor juridice din structura clienților noștri. Ne angajăm să sistematizăm, monitorizăm și să coordonăm activitățile de natură juridică ale clienților noștri, implementând totodată măsuri și proceduri de lucru specifice.

ro_RORomână